Chính sách phát triển nội dung

Phòng chẩn trị YHCT An Dược cùng các chuyên gia, bác sĩ, cố vấn của nhà thuốc đảm bảo thông tin chính xác, có liên quan và có hiệu quả để cung cấp cho khách truy cập trang web khả năng tiếp cận kiến thức, kinh nghiệm và dịch vụ của An Dược.

Tiêu chí phát triển nội dung

Tất cả nội dung được sản xuất bởi An Dược, ngoại trừ các tài liệu được lựa chọn đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, bao gồm cơ sở dữ liệu về thuốc và bổ sung, một số đóng góp truyền thông xã hội và một số hình ảnh được cấp phép và bên thứ ba. Chúng tôi tạo nội dung gốc và sắp xếp nội dung của bên thứ ba để truyền đạt các thuộc tính này:

 • Đáp ứng nhu cầu của khách truy cập trang web. Chúng tôi tạo và cung cấp nội dung để đáp ứng nhu cầu của khách truy cập trang web, từ bệnh nhân và người tiêu dùng tìm kiếm thông tin sức khỏe, cho tới các cá nhân khám phá cơ hội nghề nghiệp, giáo dục và nghiên cứu tại An Dược. Chúng tôi điều chỉnh cấp độ đọc cho phù hợp với khán giả, đồng thời chuẩn bị và định dạng tất cả nội dung để có trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
 • Đáp ứng cam kết của An Dược về sự xuất sắc. Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin dễ hiểu, được hỗ trợ dữ liệu, cập nhật và có liên quan để chỉ ra các tiêu chuẩn cao của An Dược. Nội dung được cập nhật trên cơ sở thường xuyên được lên lịch và bất cứ khi nào cần thiết để phản ánh các nguyên tắc chính sách sức khỏe mới hoặc sửa đổi, các phương pháp điều trị và kết quả nghiên cứu quan trọng. Chúng tôi cung cấp sự minh bạch cho quy trình tạo nội dung bằng cách tiết lộ tài liệu nguồn thông qua phân bổ trực tiếp, tham chiếu được tài liệu hoặc cả hai, ghi rõ với tất cả nội dung gốc và phản hồi nhanh chóng cho tất cả các yêu cầu hợp lý để biết thêm thông tin về nội dung đã xuất bản.

Nhóm biên tập

Nhóm biên tập của chúng tôi bao gồm các chuyên gia truyền thông, những người có đào tạo học thuật về báo chí, viết sáng tạo, giáo dục sức khỏe hoặc các lĩnh vực liên quan. Biên tập viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm xuất bản. Ngoài nhân viên thường xuyên, chúng tôi còn có một đội ngũ dịch giả tự do có kinh nghiệm để bổ sung cho nhân viên của chúng tôi. Tất cả công việc tự do đều tuân theo chính sách phát triển nội dung tương tự. Những người đóng góp nội dung khác bao gồm các chuyên gia học thuật, kinh doanh và y tế, những người tham gia tích cực vào các hoạt động y tế, nghiên cứu và giáo dục của An Dược.

Các biên tập viên y khoa dành thời gian làm việc với chúng tôi và bao gồm các bác sĩ lâm sàng và phòng chẩn trị YHCT Tâm Minh Đường, các nhà nghiên cứu và giảng viên hoặc giáo sư. Các biên tập viên y khoa xem xét cho độ chính xác y tế tất cả nội dung mới và cập nhật được tạo bởi nhóm biên tập của chúng tôi. Chính sách thể chế đòi hỏi một nhân viên phải tiết lộ (trong ấn phẩm / tài liệu được tạo) nếu họ tham gia vào một nội dung đã xuất bản và họ có lợi ích tài chính liên quan đến bất kỳ sáng chế, công nghệ, công ty hoặc sản phẩm nào được tham chiếu trong các tài liệu được tạo ra.

Quy trình phát triển nội dung

Nội dung gốc được sản xuất theo quy trình chuẩn hóa cho nghiên cứu, viết, chỉnh sửa, kiểm chứng, chú thích, thiết kế trực quan và chuyển đổi web. Người quản lý nội dung lên lịch phát triển nội dung mới và duy trì nội dung hiện có cùng với các đồng nghiệp của An Dược. Việc phát triển nội dung gốc thường bao gồm 4 giai đoạn sau:

 1. Nghiên cứu biên tập. Sau khi nhóm đồng ý về chủ đề của một phần nội dung, các nhà văn của chúng tôi, được hỗ trợ bởi các nhà nghiên cứu biên tập, thu thập các tài liệu nguồn có sẵn tốt nhất cho chủ đề này. Các tài liệu nguồn tốt nhất có thể khác nhau theo chủ đề và có thể bao gồm các tài liệu y học được công bố, các hướng dẫn dựa trên bằng chứng, hoặc một bác sĩ hoặc nhà khoa học của An Dược, những người có sở thích, đào tạo và chuyên môn riêng trong chủ đề này. Thường thì những cá nhân này đang dẫn đầu trong lĩnh vực của họ. Nhóm nghiên cứu tuân theo quy trình chuẩn hóa để lựa chọn, lập hồ sơ và xác minh tài liệu y khoa có sẵn tốt nhất và lưu trữ tài liệu tham khảo. Nội dung cụ thể được xác minh bao gồm thống kê – tỷ lệ, khối lượng và kết quả – và các tuyên bố xác minh khác của thực tế.
 2. Phong cách biên tập. Nhóm biên tập tuân thủ các thực tiễn tốt nhất được chuẩn hóa này.
  • Giọng biên tập. Các nhà văn của chúng tôi sử dụng một giai điệu hấp dẫn để trình bày thông tin theo cách dễ sử dụng nhất.
  • Cấp độ đọc. Kỳ vọng cho cấp độ đọc thay đổi theo loại thông tin cho tất cả các đối tượng.
  • Định dạng. Người dùng web có xu hướng đầu tiên quét nội dung trực tuyến, tìm kiếm các mục hoặc chủ đề quan tâm trước khi cam kết đọc toàn bộ trang. Các phương pháp hay nhất của chúng tôi được thiết kế để tạo điều kiện thu thập thông tin dựa trên web.
  • Hướng dẫn mẫu. Các nguyên tắc và tiêu chuẩn của Sách liên kết báo chí liên kết đóng vai trò là tham chiếu kiểu biên tập cốt lõi.
 3. Đánh giá của chuyên gia. Một nhóm các bác sĩ An Dược được chứng nhận và các chuyên gia về vấn đề khác của An Dược dưới sự chỉ đạo của tổng biên tập y khoa đánh giá tất cả nội dung mới và cập nhật về độ chính xác y tế. Các chuyên gia của An Dược trong nghiên cứu, giáo dục và đánh giá thực hành lâm sàng về tính chính xác của tất cả các thông tin ban đầu, lâm sàng và khoa học được nhóm chuyên gia truyền thông nội dung Web xuất bản. Khi nội dung đạt đến giai đoạn dự thảo cuối cùng và được xuất bản dưới sự chỉ đạo của nhân viên An Dược, nó phản ánh những đóng góp chung và thông tin chi tiết của các nhà văn, biên tập viên và biên tập viên y khoa của An Dược hoặc các chuyên gia về vấn đề khác. Không có nội dung tác giả riêng lẻ. Biên tập viên y khoa đưa ra phán quyết cuối cùng về các vấn đề về độ chính xác về y tế. Nội dung truyền thông xã hội và bên thứ ba được giám sát chặt chẽ để tuân thủ các tiêu chuẩn biên tập.
 4. Xuất bản nội dung. Sau khi nội dung trải qua quá trình chỉnh sửa và kiểm chứng cuối cùng, nó chuyển sang môi trường sản xuất, nơi chuyên gia xuất bản nhập nội dung vào hệ thống quản lý nội dung hiện hành, bao gồm:
  • Đảm bảo tất cả các trường siêu dữ liệu bắt buộc được điền
  • Kiểm tra kỹ lưỡng chuyển đổi nội dung trong môi trường xem trước
  • Đảm bảo nội dung xuất bản toàn bộ với đầy đủ chức năng