Thời gian ngủ cửa một người cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tuổi tác:

  • Trẻ sơ sinh (0-3 tháng tuổi) cần 14-17 giờ mỗi ngày.
  • Trẻ sơ sinh (4-11 tháng tuổi) cần 12-15 giờ mỗi ngày
  • Trẻ mới biết đi  (1-2 tuổi) cần khoảng 11-14 giờ mỗi ngày.
  • Trẻ em mẫu giáo (3-5 tuổi) cần 10-13 giờ mỗi ngày.
  • Trẻ em trong độ tuổi đi học (từ 6 đến 13 tuổi) yêu cầu 9-11 giờ mỗi ngày.
  • Thanh thiếu niên (14-17 tuổi) cần khoảng 8-10 giờ mỗi ngày.
  • Hầu hết người lớn cần 7-9 giờ một đêm cho số tiền tốt nhất của giấc ngủ , mặc dù một số người có thể cần càng ít càng 6 giờ hoặc như nhiều như 10 giờ ngủ mỗi ngày.
  • Người lớn tuổi (từ 65 tuổi trở lên)cần 7-8 giờ ngủ mỗi ngày.
  • Phụ nữ trong 3 tháng đầu của thai kỳ thường cần ngủ nhiều giờ hơn bình thường.