Hướng dẫn cách liên kết đến Anduoc.com

Chúng tôi hoan nghênh các liên kết đến các trang nội dung thông tin sức khỏe trên trang web của chúng tôi, với các nguyên tắc sau đây được tuân thủ.

Liên kết đến trang chủ thông tin sức khỏe Anduoc.com

Chỉ sử dụng văn bản (ví dụ: https://anduoc.com/benh-dau-lung-duoi.html). Không sử dụng JavaScript hoặc logo của trang web. Văn bản bên dưới sẽ hỗ trợ mã hóa liên kết HTML tới trang đó. Sử dụng liên kết văn bản thuần túy và dán khối mã HTML được cung cấp vào trang.

https://anduoc.com/

<a href=”https://anduoc.com/”>https://anduoc.com/</a>

Nếu bạn cần văn bản để mô tả trang web, vui lòng sử dụng các thông tin sau:

Phòng chẩn trị YHCT An Dược cung cấp các thông tin về sức khỏe. Đặc biệt là giải pháp điều trị các căn bệnh xương khớp như: Thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, đau lưng, gai cột sống…

Liên kết đến các trang nội dung

Liên kết chỉ nên là văn bản (ví dụ: https://anduoc.com/benh-dau-lung-duoi.html) và không được sử dụng biểu tượng từ trang web, bất kỳ hình ảnh hoặc JavaScript nào. Sử dụng liên kết văn bản thuần túy và dán khối mã HTML được cung cấp vào trang.

Hãy làm theo mẫu bên dưới để tìm văn bản thích hợp cho các liên kết đến các trang nội thất. Mẫu nên được điền bằng cách sử dụng từ mô tả chủ đề thông tin sức khỏe trong URL.

Anduoc.com ______ Thông tin

Ví dụ: để tạo liên kết tới https://anduoc.com/benh-dau-lung-duoi.html, văn bản sẽ là:

Thông tin từ Anduoc.com

<a href=https://anduoc.com/benh-dau-lung-duoi.html>Đau lưng dưới Anduoc.com</a>

Hướng dẫn chung để liên kết:

  • URL cho các trang riêng lẻ có thể thay đổi khi chúng tôi cập nhật nội dung. Vui lòng kiểm tra các liên kết của bạn thường xuyên để đảm bảo chúng vẫn hoạt động. Nếu bạn không liên kết đến một bài viết cụ thể, chúng tôi khuyên bạn nên liên kết đến trang bệnh có liên quan nhất đến chủ đề của bạn.
  • Việc đăng lại nội dung hoặc hình ảnh trên các trang web khác hoặc đóng khung các trang Anduoc.com trong một trang web khác đều bị cấm. Thay vì đóng khung, chúng tôi khuyến khích bạn mở Anduoc.com trong một cửa sổ mới. Người dùng đã thấy rằng phương pháp tiếp cận dễ điều hướng và họ vẫn ở trên trang web của bạn.

Để trỏ người dùng đến Anduoc.com và mở kết quả trong một cửa sổ mới, hãy dùng mã này:

<a href=”https://anduoc.com/” target=”_blank”>https://anduoc.com/</a>

  • Nó không phải là chính sách tiêu chuẩn của Anduoc.com để trao đổi các liên kết đối ứng. Yêu cầu liên kết đối ứng được xem xét dựa trên chính sách liên kết bên ngoài của chúng tôi. Thông tin bổ sung về các liên kết bên ngoài được cung cấp trong chính sách phát triển sản phẩm của chúng tôi.
  • Các liên kết đến Anduoc.com sẽ không xuất hiện (ví dụ như làm nổi bật) như thể trang liên kết có mối quan hệ bao quát với An Dược.
  • Không cho phép diễn giải hoặc trích xuất nội dung Anduoc.com.

Sử dụng nguồn cấp dữ liệu RSS của Anduoc.com

Chúng tôi hoan nghênh việc sử dụng nguồn cấp dữ liệu RSS Anduoc.com để sử dụng cá nhân trong trình đọc tin tức hoặc như một phần của trang web hoặc blog phi thương mại. Nếu bạn đăng các liên kết nội dung RSS của chúng tôi trên trang web của bạn, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp phân bổ phù hợp cho “Anduoc.com” và bạn cũng cung cấp liên kết đến trang chủ của chúng tôi tại https://anduoc.com/ như được mô tả ở trên trong “Liên kết đến Anduoc.com “